วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Spring framework ความรู้เบื่องต้น

Spring เป็น framework ของ JEE (Java Enterprise Edition ) พัฒนาขึ้นโดย Rod Johnson ซึ่งหลังได้มีกลุ่มนักพัฒนาเข้ามาช่วยพัฒนาโดยตั้งเป็นกลุ่ม community  ขึ้น สำหรับนักพัฒนาสาย java  ซึ่งปัจจุบันนิยมมากของขา java dav เพราะมีความสามารถหลากหลาย ดังนี้

    - ไม่ว่าเป็นรูปแบบการเขียน code ที่สั้นขึ้นถ้าเทียบกับ framework ตัวอื่นๆ โดยมีการร่วมเอาหลายๆ อย่างที่ส่วนมากคนเขียนซ้ำๆ เอามาเรียกใช้งาน 
    - สามารถใช้ร่วมกับ framework ตัวอื่นเช่น struts,jsf,ejbได้โดย configuration ในรูบแบบของ xml หรือ แบบ java class 
    - สามารถจัดการ transaction ได้ดี
    - สามารถจัดการ security ได้ดี
    - สมารถจัดการแบ่งส่วนอย่างชัดเจน 3 Layer ตาม M-V-C Design Pattern
    - สามารถเขียนเทสแยกส่วนได้โดยใช้  jUnit
    - สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ ORM (Object Relational Mapping) โดยสามารถเลือกใช้ Hibernate, JPA ,iBatis และค่ายอื่นๆ ได้
   - สามารถใช้ JDBC Tamplate ได้ดี
   - สามารถจัดการ Data เบื่องต้นได้เช่น CRUD เพื่อลดการเขียนซ้ำซ้อนโดยใช้ Spring Data JPA
   - รองรับการทำงาน Webflow
   - รองรับการทำงาน WebSocket
   - รองรับการทำงาน WebService , Mail
   - สนับสนุบการทำ IoC และ DI (Dependency Injection)  คือสามารถฉีด Bean เข้าส่วนต่างๆได้
   - สามารถใช้แท็ก Annotation ได้แทนรูปแบบ xml ได้ง่ายขึ้น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น