วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คำสั่ง INSERT SELECT

    insert select คือ เป็นคำสั่งที่สามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางหนึ่งไปแทรกลงตารางที่มีอยู่ได้โดยต้องมีโครงสร้างเหมือนกัน

  - ต้องการ insert ข้อมูลลง member2 จากข้อมูล member1 (ต้องโครงสร้างเท่ากัน)
     insert into member2  select * from member1

  - ต้องการ insert ข้อมูลลง member2 จากข้อมูล member1 (ต้องมีโครงสร้างเท่ากัน)  โดยมีเงื่อนไข fname เท่ากับ m1
     insert into member2  select * from member1 where fname='m1'

  - ต้องการ insert ข้อมูลลง member2 จากข้อมูล member1 โดยระบุฟิวส์
    insert into member2 (fname,lname,nicknam) select fname,lname,nicknam from member1

 - ต้องการ insert ข้อมูลลง member2 จากข้อมูล member1 โดยระบุฟิวส์และมีเงื่อนไข fname เท่ากับ m1
     insert into member2 (fname,lname,nicknam) select fname,lname,nicknam from member1 where fname='m2'

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น